wz
english deutsch
Úvod Holubník Chovný katalóg Cesta k úspechom Galéria top holubov Výsledky Fotogaléria Linky

Výsledky                         (Ak Vám neotvára výsledky, Adobe Reader ke stahnuti zde )

Niekoľko zaujímavých výsledkov z našej krátkej histórie v OZ Sp. Nová Ves.

Výsledky 2019 OZ Sp. Nová Ves tu...

Výsledky 2018 OZ Sp. Nová Ves tu...

Výsledky 2017 OZ Sp. Nová Ves tu...

Výsledky 2016 OZ Sp. Nová Ves tu...

Výsledky 2015 OZ Sp. Nová Ves tu...

Výsledky 2014 OZ Sp. Nová Ves tu...

Výsledky 2013 OZ Sp. Nová Ves tu...

Rok 2013:

  1. MAJSTER KLUBU KRÁTKYCH TRATÍ SPIŠ
  1. GENERÁLNY MAJSTER ZO
  1. MAJSTER MLADÝCH OZ
  1. MAJSTER SLOVENSKA MLADÝCH
  1. MAJSTER ST OZ
  1. GENERÁLNY MAJSTER PÁSMO 3
  3. GENERÁLNY MAJSTER OZ
  4. MIESTO KT OZ
  5. MIESTO DT OZ
11. MIESTO KRÁTKE TRATE MAJSTROVSTVO SLOVENSKA
  1. ESO KT OZ - "1144" - 02307-11-1144
  1. ESO KT KDTVR - "1144" - 02307-11-1144
  1. ESO RO OZ - 02307-12-799
  1. ESO ML OZ - 02307-13-1199 koef.7,27
  2. ESO ML LETU ZDAR - 02307-13-1199 koef.7,27
  2. ESO ML KDTVR - 02307-13-1199 koef.7,27
  2. ESO RO KDTVR - 02307-12-799
  2. ESO KT OZ - "DAJANA" 02307-11-1108
  2. ESO KT KDTVR -"DAJANA" 02307-11-1108
  2. ESO ML OZ - "777" - 02307-13-777 koef.9,402.
  2. ESO RO OZ - 02307-12-1101
  3. ESO RO OZ - "ROLEX" 02307-12-1194
  3. ESO ML LETU ZDAR - "777" - 02307-13-777 koef.9,40

  3. ESO ML KDTVR - "777" - 02307-13-777 koef.9,40
  3. ESO ML OZ - 02310-13-117
  5. NAR.ESO KT - "1144" - 02307-11-1144
  7. NAR.ESO RO - 02307-12-799
  7. NÁR.ESO ML - 02307-13-1199
  9. NAR.ESO KT - "DAJANA" - 02307-11-1108
  9. NAR.ESO ML - "777" - 02307-13-777

Výsledky 2012 OZ Sp. Nová Ves tu...

Rok 2012:

  1. MAJSTER PODTATRANSÉHO KLUBU KRATKÝCH TRATÍ
  1. GENERÁLNY MAJSTER ZO
  1. MAJSTER MLADÝCH OZ
  2. MAJSTER SLOVENSKA MLADÝCH
  3. GENERÁLNY MAJSTER PÁSMO
  2. MAJSTER ST OZ
  4. MIESTO KT OZ
  6. MIESTO DT OZ
  6. MIESTO KT-ST MAJSTROVSTVO SLOVENSKA
  8. MIESTO GENERALNY MAJSTER SLOVENSKA
13. MIESTO DT MAJSTROVSTVO SLOVENSKA
  1. ESO PKKT "777" - 02307-12-777
  1. ESO KT OZ "ESO" - 0307-07-449
  1. VÝKON ZA 2-ROKY HA - "444" - 02307-09-1444
  1. VÝKON ZA ROK HA "POLONIA" - 0284-09-621
  1. ESO RO KDTVR "777" - 02307-11-777
  1. NAR.ESO ML "YVETA" - 02307-12-788
  2. ESO RO KDTVR "1144" - 02307-11-1144
  3. ESO RO KDTVR "1164" - 02307-11-1164
  4. ESO RO KDTVR "1166" - 02307-11-1166
  5. ESO RO OZ "741" - 01201-11-741
  5. MIESTO OLYMPIADA NITRA - "YVETA" - 02307-12-788
  7. NAR.ESO RO "777" - 02307-11-777
10. NAR.ESO RO "1144" - 02307-11-1144

Historické celkové víťazstvo v 1.ročníku Podtatranského klubu krátkych tratí!!!

Klikni tu...

Skvelý dolet v PKKT z preteku Bytča 1-161km

1,2,3,4,23,27,32,33,46,49,51,52,64,68,atď... proti 1621holubom 80/37umiest.

Krásny dolet v PKKT z preteku Čadca 1-155km

3,4,5,20,21,22,23,24,25,26,28,48,49,51,52,53,59,62,67,75 atď... proti 1584holubom 54/41umiest.

Výborný výkon v PKKT z preteku Bytča 2-161km

20,21,22,23,24,25,26,47,53,54,55,57,59,60,61,62,65,67,71, atď... proti 1669holubom 86/34umiest.

Super dolet v PKKT z preteku Čadca 2-155km

6,7,8,9,10,42,68,70,77, atď... proti 1410holubom 42/27umiest.

Špičkový dolet v PKKT z preteku Bytča 3-161km

6,8,9,19,20,21,22,23,25,26,27,28,33,35,36,37,38,46,49,50,51 atď... proti 1666holubom 81/55umiest

 

Super dolet z preteku Přerov 250km v regione proti 10952 holubom

3,4,5,6,7,13,18,19,21,22,27,28,30,34,37,42,51,54,69,72,73,75,77,80,...atď 101/71umiest.

Výborný pretek Chrudim 1- 376km -1, 8,9,10,11,16,30,42,47,48,...atď proti 962 holubom 42/17umiest.

Dobrý dolet z preteku Chomutov 2-555km-3,12,29,...atď proti 1088 holubom 21/8umiest.

Super výkon v preteku Chrudim 2 376km-1,2,6,7,14,45,...atď proti 2951 holubom 66/40umiest.

Špičkový dolet z preteku Chomutov 3- 555km-1,7,8,9,52,64,92,95,...atď proti 1031 holubom 20/13umiest.

Ďalší super pretek Chrudim 3- 375km-2,3,4,5,6,7,9,10,18,20,30,31,50,65,... atď proti 2306holubom 64/28umiest.

PRETEKY MLADÝCH 2012

Výborný dolet z preteku Martin -140km -

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16,17,18,19,21,22,25,16,28,29,46,47,49,54,59,62,63,65,74,atď.

proti 4197 holubom, nas.109/87umiest.

 

Veľmi pekný let v ťažkom preteku Bytča - 160km -

2,3,9,45,48,49,50,57,58,74,97,atď.

proti 4097holubom, nas.110/43umiest.

 

Znova super dolet pretek Púchov - 180km -

1,4,5,6,9,15,41,44,45,47,48,49,51,55,atď.

proti 3300 holubom nas.102/43umiest

 

Famózny let holubov z preteku Val.Meziřičí - 215km - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,41,51,53,55,56,atď.

proti 2550 holubom nas.94/77umiest.

 

Veľmi dobrý let z posledného preteku Valašské Meziřičí - 215 km -

7,14,15,18,22,25,26,27,28,31,32,34,35,36,37,38,41,42,43, atď.

proti 2304 holubom nas.96/72 umiest.

MAJSTER MLADÝCH 2012!!!!!

1.ESO MLADÝCH   02307-12-788  koef=     2,091  

KANDIDÁT OLYMPIADY V NITRE!!!

Bytča                               2.9.2012     161,243    1/ 2133/  427  46  0,469  

Valašské Meziřičí       15.9.2012     214,417    2/ 2557/  511  81  0,782 

Valašské Meziřičí 2    23.9.2012     214,417    1/ 1157/  231  34  0,840  

Výsledky 2011 OZ Sp. Nová Ves tu...

Rok 2011:

  1. GENERÁLNY MAJSTER ZO
  1. GENERÁLNY MAJSTER PÁSMO
  3. GENERÁLNY MAJSTER OZ
  3. MAJSTER DT OZ
  3. MAJSTER MLADÝCH OZ
  5. MIESTO KT OZ
  5. MIESTO ST OZ
  2. ESO KT OZ "ESO" - 0307-07-449
  1. VÝKON ZA ROK HA - "444" - 02307-09-1444
  2. STAND.HA - "SAMBA" - 0999-06-2988

Výsledky 2010 OZ Sp. Nová Ves tu...

Rok 2010 staré holuby:

Púchov - 180km - 6726 nas.holubov cena - 9,10,11,17,51,52,54,61,68, atď... nas.99/48um.REGION TATRY
Přerov - 250km - 6065 nas.holubov cena - 1,3,14,15,25,27,30,32,42,44, atď... nas.123/54um.REGION TATRY
Chrudim - 377km - 4170 nas.holubov cena – 41,46,129,129, atď... nas.49/23um.REGION TATRY
Chomutov 1 - 555km - 1468 nas.holubov cena – 6,20,22,23,67,75, atď... nas.30/9 um.REGION TATRY
Val.Meziřičí 1 - 214km - 3963 nas.holubov cena – 40,41,43,47,48,50,52,53,55, atď... nas.83/24 um.OZ SP.N.VES
Val.Meziřičí 2 - 214km - 3187 nas.holubov cena – 10,11,13,17,36,41,42,43,44, atď... nas.66/38 um.OZ SP.N.VES
Žatec - 541km - 6473 nas.holubov cena – 1 ,20,36,63, atď... nas.30/17 um.REGION KDTVR
Veľ.Meziřičí 1 - 350km - 2447 nas.holubov cena – 17,46,48,75, atď... nas.54/15 um.OZ SP.N.VES
Přelouč 1 - 393km - 3023 nas.holubov cena – 1,7,8,9,40,44,54, atď... nas.48/17um.REGION TATRY
Gotha 1 - 750km - 2558 nas.holubov cena – 41,58,73,95, atď... nas.20/7 um.REGION KDTVR
Veľ.Meziřičí 2 - 350km - 2447 nas.holubov cena – 15,32,33,48,54, atď... nas.35/21 um.REGION TATRY
Chomutov 2 - 555km - 1579 nas.holubov cena – 43,46,47,63,64, atď... nas.28/10 um.REGION TATRY-SB
Gotha 2 - 750km - 2879 nas.holubov cena – 42,56,61,65, atď... nas.18/9 um.REGION KDTVR VEĽKÁ CENA SR
Čes.Třebová - 330km - 2302 nas.holubov cena – 6,18,88, atď... nas.34/14 um.OZ SP.N.VES
Chomutov 3 - 555km - 1584 nas.holubov cena – 3,21,81, atď... nas.27/6 um.REGION TATRY-SB
Gotha 1 - 750km - 404 nas.holubov cena – 52,57,63,70, atď... nas.20/4 um. OZ SP.N.VES
Přelouč 2 - 393km - 2140 nas.holubov cena – 4,40,75, atď... nas.22/9um.REGION TATRY

 

  1. GENERALNY MAJSTER ZO
  3. GENERALNY MAJSTER PASMO 1
  3. MAJSTER STREDNÝCH TRATÍ
  3. MAJSTER MLAĎAT ZO
  5. GENERALNY MAJSTER OZ
  5. MAJSTER DLHÝCH TRATÍ KDTVR
  5. MAJSTER DLHÝCH TRATÍ OZ
17. MIESTO DLHÉ TRATE SR
22. MIESTO GENERALNE MAJSTROVSTVO SR

  2. ESO KT OZ - 0307-07-449 "ESO"
  2. MIESTO STAND.- 0999-06-2988 "SAMBA"
  4. ESO KAT "E" - 02309-05-122 "PLAVA"
  6. GENERALNA HA LZ - 0307-07-391 "KONOPKA"
  7. ESO KT LETU ZDAR - 0307-07-449 "ESO"

Výsledky 2009 OZ Sp. Nová Ves tu...

Rok 2009 staré holuby:

Bytča 1. - 6125hol. cena - 34,35,37,43,65,66 - 71/43um.
Bytča 2. - 6067hol. cena - 10,13,27,34 - 105/66um.
Val.Meziřičí 1. - 5933hol. cena - 19,34,68,79,80,85,90,92 - 94/56um.
Mohelnice - 5897hol. cena - 35,37,47,88,93,94 - 105/50um.
Veľké Meziřičí 1. - 4195hol. cena - 60 - 96/51um.
Martin - 2882hol. cena - 11,15,50,52,56,57,76 - 48/22um.
Val.Meziřičí 2. - 4279hol. cena - 28,53,62,63,65,91,92 - 68/31um.
Chomutov 1. - 1165hol. cena - 20,21,83 - 28/9um.
Chomutov 2. - 1252hol. cena - 1,2,5,40,51,52,53,71 - 28/11um.
Veľké Meziřičí 2. - 3612hol. cena - 57,59,60,61,63,86,92 - 70/36um.
Erfurt - 549hol. cena - 34,46 - 15/2um.
Rečany n/Labem 1. - 2791hol. cena - 5,6,21,24,52,54,73,78,92,93,97 - 70/32um.
Chrudim - 2664hol. cena - 30,32,66,75,76,81,83,88 - 58/33um.
Gotha 1. - 405hol. cena - 16,30,50 - 13/3um.
Litomyšl - 2539hol. cena - 11,12,31,34,35,69,70,73,80,84,93,95 - 50/30um.
Chomutov 3. - 1069hol. cena - 15,16,21,51,80 - 25/7um.
Rečany n/Labem 2. - 1929hol. cena - 6,23,47,50 - 34/10um.
Gotha 2. - 401hol. cena - 44 - 8/1um.
Chomutov 4. - 1116hol. cena - 25,32,74,97 - 29/7um.

 

Rok 2009 mladé holuby:
Martin 1 - 10,79,... nas.108/34um. proti 4697hol.
Puchov - 64,65,68,72,77,79,80,81,82,83,84,... nas.59/33um. proti 3289hol.
Martin 2 - 45,48,57,58,62,62,63,67,68,69,71,... nas.51/38um. proti 2282hol.
Val.Mezirici - 41,47,69,94,... nas.51/13um. proti 1963hol.

  1. GENERALNY MAJSTER ZO

  4. MAJSTER KRATKYCH TRATI OZ
  4. MAJSTER STREDNYCH TRATI OZ
  6. MAJSTER DLHYCH TRATI OZ
  6. GENERALNY MAJSTER OZ

  2. ESO HOLUB OZ - 0999-07-1840 ,,SILVER BOY,,
  4. ESO KT OZ - 0307-07-449 ,,ESO,,
  6. ESO ST OZ - 03002-07-745 ,,MILENNIUM,,
  6. VYKON ZA ROK 0999-07-7542

Medzinárodná test. stanica NITRA 2009:
PRETEK
     - Cadca - 15,47,50.cena
     - Prerov - 9,13,37,40,50.cena
     - Pardubice - 27,42,61.cena
FINALOVY PRETEK - Louny - 27,54,61,79,84,90,93,115.cena nasadenych 14/8 doletenych
VELMI TAZKY PRETEK, PRVY DEN DOLETELO LEN 15KS HOLUBOV A BOLO VSETKYCH NASADENYCH 308KS

6. ESO MTS - 02307-09-1149

Výsledky 2008 OZ Sp. Nová Ves tu...

Rok 2008 staré holuby:

Martin 1. - 5232 hol. cena - 2,3,5,7,63,76,88,97,102,139,179,208,210,211, atď. 99/37 hol.

Val. Meziříčí 1. - 4965 hol. cena - 3,18,23,36,57,58,64,69,99,130,177,200,211,217, atď. 109/44 hol.

Olomouc - 4638 hol. cena - 2,4,7,8,9,17,21,25,59,64,65,71,72,79,80,82,89,91, atď. 95/48 hol.

N. Mesto na Morave 1. - 3639 hol. cena - 22,23,49,62,69,83,89,121,125, atď. 77/29 hol.

N. Mesto na Morave 2. - 2932 hol. cena - 10,12,17,29,30,44,45,47, atď. 50/29 hol.

Bytča 2. - 4352 hol. cena - 46,47,49,50,53,55,56,57,58,59,108,115, atď. 85/49 hol.

Chomutov 1. - 1266 hol. cena - 22,27,50,75,131,225,249 atď. 21/7 hol.

Val. Meziříčí 2. - 3876 hol. cena - 1,2,3,4,6,7,13,41,43,45,46,49,65,70,72, atď. 83/43 hol.
Chomutov 2. - 1116 hol. cena - 2,8,18,31,87,101,112,115,116,117, atď. 27/12 hol.

N. Mesto na Morave 3. - 3142 hol. cena - 24,87,103,114,127,142,144,178,182, atď. 55/18 hol.

Val. Meziříčí 3. - 3642 hol. cena - 45,46,47,48,49,52,54,59,61,96,101,102, atď. 79/39 hol.

N. Mesto na Morave 4. - 2944 hol. cena - 9,10,29,33,50,56,68,69,115, atď. 81/34 hol.

N. Mesto na Morave 5. - 2710 hol. cena - 6,7,11,95,109,110,113,231,277, atď. 82/17 hol.

N. Mesto na Morave 6. - 1097 hol. cena - 26,115,126,127,181,182,183, atď. 20/8 hol.

N. Mesto na Morave 7. - 2267 hol. cena - 51,53,55,64,68,83,87,99, atď. 27/18 hol.

Chomutov 3. - 1093 hol. cena - 7,65,78,141,176,190,191, atď. 31/7 hol.

 

Rok 2008 mladé holuby:
Martin 1 - 160,161,163,165,167,168,170,... nas.142/98um. proti 4729hol.
Bytca 1 - 55,87,93,... nas.143/60um. proti 4645hol.
Bytca 3 - 11,24,37,70,76,77,... nas.125/67um. proti 3008hol.
Val.Mezirici - 26,27,30,36,37,39,41,44,... nas.97/52um. proti 1844hol.

 

  1. GENERALNY MAJSTER ZO
  2. MAJSTER MLADAT ZO
  3. MAJSTER KT OZ
  6. MAJSTER ST OZ
10. MAJSTER DT OZ
10. GENERALNY MAJSTER OZ

  1. ESO VYKON ZA 2.ROKY - 01201-05-146 "CHARLIE"
  2. ESO OZ - 02307-05-1125 "MADAM"
  2. ESO KATEG. "D" OZ - 02302-05-315 "315-TKA"
  2. MIESTO STANDARD KDTVR - 02307-05-1156 "FATIMA"
  3. ESO ROCIAK OZ - 02302-07-1220 "ROGALO"
  4. ESO ROCIAK KDTVR - 02302-07-1220 "ROGALO"
  5. GENERALNA HA LZ - 02307-05-1125 "MADAM"
  7. ESO ROCNYCH OZ - 0307-07-449 "ESO"

Výsledky 2007 OZ Sp. Nová Ves tu...

Rok 2007 staré holuby:

Bytča 1. - 4279 hol. cena - 24,36,37,41,46,54,55, atď. 75/30 hol.

Val. Meziříčí 1. - 3387 hol. cena - 5,11,12,86, atď. 42/26 hol.

Č. Třebová 1. - 3209 hol. cena - 10,25,26,64,82,88,90, atď. 50/30 hol.

Kolín 1. - 2333 hol. cena - 58,66,70,116,120, atď. 37/17 hol.

Bytča 2. - 3508 hol. cena - 33,37,39,45,48,92,94, atď. 51/21 hol.

Č. Třebová 2. - 2421 hol. cena - 19,20,22,162,194, atď. 37/13 hol.

Velké Meziříčí - 2479 hol. cena - 3,31,33,38,43,136,144, atď. 33/21 hol.

Val. Meziříčí 2. - 2356 hol. cena - 37,40,41,42,48,76,79,88, atď. 41/23 hol.

Žatec - 982 hol. cena - 30,37,111,112,113,138,154,188, atď. 18/8 hol.

Velké Meziříčí 2. - 2507 hol. cena - 6,16,20,25,27,114, atď. 45/22 hol.

Velké Meziříčí 3. - 1878 hol. cena - 16,62,64,91,112,113,120, atď. 28/18 hol.

Velké Meziříčí 4. - 1727 hol. cena - 28,30,31,39,68,90,121,126, atď. 28/18 hol.

Rok 2007 mladé holuby:

Martin 1. - 4512 hol. cena - 39,40,41,44,45,46,47,48,50, atď. 115/92 hol.

Martin 2. - 3648 hol. cena - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,

                                            21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, atď. 148/104 hol.

Bytča 1. - 3834 hol. cena - 1,2,6,8,9,10,29,35,37,42,43,45,46,47, atď. 156/113 hol.

Martin 3. - 3022 hol. cena - 10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,34,35,37,38,40,41,50, atď. 150/93 hol.

Val. Meziříčí - 3068 hol. cena - 13,14,15,26,40,41,42,52,53,82,84,85,86,88, atď. 154/94 hol.

komerčný pretek Brno - Šlapanice - 979 hol. cena - 22,23,59,98,99,100, atď. 53/12 hol.

  1. ESO MLÁĎAT - OZ SP. N. V. - 07-02302-543 - koef.: 299,236

  2. ESO ROČIAK - OZ SP. N. V. - 06-02302-1122 - koef.: 47,098

  2. ŠPORT D - OZ SP. N. V. - 05-02302-315 - koef.: 254,236

  3. ESO MLÁĎAT RV - 07-02302-543 - koef.: 299,236

  3. ESO MLÁĎAT - LETU ZDAR - 07-02302-543 - koef.: 299,236

  3. ESO MLÁĎAT - OZ SP. N. V. - 07-02302-1151 - koef.: 297,962

  3. VÝKON H za rok - OZ SP. N. V. - 05-01201-146 - 4243,903 km

  4. ESO ROČIAK - OZ SP. N. V. - 06-0999-2996 - koef.: 96,726

  4. ŠPORT D - OZ SP. N. V. - 05-01201-146 - koef.: 278,011

  5. ESO MLÁĎAT - OZ SP. N. V. - CZ 07-0307-449 - koef.: 297,715

  6. ESO ROČIAK - OZ SP. N. V. - 06-0999-2952 - koef.: 105,904

  6. VÝKON H za rok - OZ SP. N. V. - 04-02302-771 - 3841,924 km

  7. ESO - OZ SP. N. V. - 05-01201-146 - koef.: 588,173

  7. ESO ROČIAK - LETU ZDAR - 06-02302-1122 - koef.: 495,438

  7. ESO MLÁĎAT - OZ SP. N. V. - 07-01007-1200 - koef.: 297,309

  7. VÝKON H za 2 roky - OZ SP. N. V. - 04-02302-771 - 7237,997 km

  7. VÝKON Ha za rok - OZ SP. N. V. - 05-02307-1156 - 3338,392 km

10. ESO MLÁĎAT - OZ SP. N. V. - 07-0999-1826 - koef.: 297,160

10. ŠPORT A - OZ SP. N. V. - 05-02302-315 - koef.: 891,94

  1. GENERALNY MAJSTER ZO
  1. MAJSTER MLADAT ZO

  2. MIESTO - mladé holuby 2007 OZ Sp. Nová Ves

  7. MIESTO - ST staré holuby 2007 OZ Sp. Nová Ves

  8. MIESTO - mladé holuby 2007 MAJSTROVSTVO SLOVENSKA - koef.: 20,034

  8. MIESTO - KT staré holuby 2007 OZ Sp. Nová Ves

16. MIESTO - GM staré holuby 2007 OZ Sp. Nová Ves

V roku 2006 sme závodili s ročnými holubami a dosiahli sme niekoľko výborných výsledkov.

Výsledky 2006 OZ Sp. Nová Ves tu...

Rok 2006 staré holuby:

Bytča 2. - 3388 hol. cena - 16,17,19,23, atď. 59/21 hol.

Litomyšl 2. - 2708 hol. cena - 3,8,38,47,56, atď. 34/15 hol.

Derby ročné holuby - Litomyšl 2. - 1,2,5,9,19,20, atď.

Poděbrady 1. - 2208 hol. cena - 4,16,23,28,29,32, atď. 26/13 hol.

Litomyšl 3. - 2167 hol. cena - 5,15,19,37,38,40, atď. 46/24 hol.

Poděbrady 2. - 1746 hol. cena - 4,20,24,47, atď. 40/15 hol.

Poděbrady 3. - 1721 hol. cena - 16,22,33,35,49,51,52, atď. 39/21 hol.

Litomyšl 4. - 1482 hol. cena - 19,25,27,35,36,38,39, atď. 28/15 hol.

Rok 2006 mladé holuby:

Martin - 3600 hol. cena - 21,22,23,24,25,26,27,61,62,63,64,65,67,68, atď. 100/44 hol.

Val. Meziříčí - 3124 hol. cena - 16,19,24,37,39,40,45,50, atď. 79/41 hol.

Derby 2006 - Val. Mez. - cena - 2,3,5,6,7,8,9,15,16,17, atď.

Prostějov - 1709 hol. cena - 9,10,23, atď. 56/12 hol.

  1. Nár. ESO ROČIAK SLOVENSKA - 05-02309-110 - "RACEK" - koef.: 16,11
  1. ESO ROČIAK RV
- 05-02309-110 - "RACEK" - koef.: 16,11
  1. ESO ST - OZ SP. N. V. - 05-02309-110 - "RACEK" - koef.: 12,952

  1. ESO ROČIAK - OZ SP. N. V. - 05-02309-110 - "RACEK" - koef.: 16,11

  2. ESO ROČIAK - LETU ZDAR - 05-02309-110 - "RACEK" - koef.: 498,446

  3. ESO KT - OZ SP. N. V. - 05-02309-110 - "RACEK" - koef.: 67,824

  4. ESO ROČIAK - OZ SP. N. V. - 05-M-55-213 - "KANON" - koef.: 66,516

  5. ESO ROČIAK - OZ SP. N. V. - 05-0999-4290 - "VERWOORT" - koef.: 72,561

  6. ESO ROČIAK - LETU ZDAR - 05-0999-4290 - "VERWOORT" - koef.: 492,899

  7. ESO ROČIAK - LETU ZDAR - 05-02309-109 - "SPRINTER" - koef.: 491,476

  4. MIESTO - KT staré holuby 2006 OZ Sp. Nová Ves

  5. MIESTO - mladé holuby 2006 OZ Sp. Nová Ves

17. MIESTO - ST staré holuby 2006 OZ Sp. Nová Ves

24. MIESTO - GM staré holuby 2006 OZ Sp. Nová Ves

Medzinárodná test. stanica NITRA 2006:

  1. cena Uničov - 06-02302-1134

  3. cena Čadca - 06-02302-1113

  5. cena finálový pretek Rokycany (370km) - 06-02302-1138

15. cena Vys. Mýto - 06-02302-1140

41. cena finálový pretek Rokycany (370km) - 06-02302-1134

Výsledky mladých holubov 2005 OZ Sp. Nová Ves tu...

Rok 2005 mladé holuby:

Bytča - 3205 hol. cena - 1,2,3,4,5,31,32,36,46,48, atď. 73/45 hol.

Val. Meziříčí - 2600 hol. cena - 11,12,24, atď. 74/24 hol.

Přerov - 1357 hol. cena - 3,9,13,15,18,19,23,42,43,55, atď. 58/22 hol.

  3. ESO MLÁĎAT - OZ Sp. Nová Ves - 05-02309-110 - "RACEK"

  4. ESO MLÁĎAT - OZ Sp. Nová Ves - 05-02309-22 - "MÁRIO"

  2. MIESTO - mladé holuby 2005 OZ Sp. Nová Ves


Copyright © 2006 JohnyF